ભાષા બદલો
Ultra Mixer

અલ્ટ્રા મિક્સર

ઉત્પાદન વિગતો:

 • પ્રકાર અન્ય
 • સામગ્રી ધાતુ
 • કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ના
 • નિયંત્રણ મોડ સ્વચાલિત
 • વોરંટી હા
 • વધુ જોવા માટે ક્લિક કરો
X

અલ્ટ્રા મિક્સર કિંમત અને જથ્થો

 • એકમ/એકમો
 • 1
 • એકમ/એકમો

અલ્ટ્રા મિક્સર ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ

 • ના
 • સ્વચાલિત
 • ધાતુ
 • હા
 • અન્ય

અલ્ટ્રા મિક્સર વેપાર માહિતી

 • કેશ એડવાન્સ (સીએ)
 • 5 દર મહિને
 • 15-20 દિવસો
 • ઓલ ઇન્ડિયા

ઉત્પાદન વર્ણન

Ultra Mixer is a high-performance industrial unit that is commonly used in pharmaceutical industries for mixing of various types of medicinal blends. It can also be used in cosmetic, chemical, and food industries to produce consistent mixtures in large volumes. The processing container of this unit is fabricated by using top-grade stainless steel that is coated with a non-sticky and non-corrosive coat on inner as well as external surfaces. Ultra Mixer comes with high-performance motor to deliver rotational power to the mixing blades at variable speeds. Buy from us this robust ointment mixture with the assurance of fast and safe delivery.
ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

મલમ ઉત્પાદન પ્લાન્ટ માં અન્ય ઉત્પાદનોપૂછપરછ મોકલો
Back to top