ભાષા બદલો
rotary drum dryer rotary drum dryer rotary drum dryer
rotary drum dryer
rotary drum dryer rotary drum dryer

rotary drum dryer

ઉત્પાદન વિગતો:

X

કિંમત અને જથ્થો

  • 01

વેપાર માહિતી

  • દર મહિને
  • દિવસો

ઉત્પાદન વર્ણન

Make : KRVN

MOC : MIld Steel

Capacity: 5 Ton To 50 Ton Per Hour

Industry : Construction Chemical, Chemical, Pharmaceutical

ખરીદીની જરૂરિયાત વિગતો દાખલ કરો
ઈમેલ આઈડી
મોબાઈલ નમ્બર.

Construction Chemical માં અન્ય ઉત્પાદનોપૂછપરછ મોકલો
Back to top